Kontaktuppgifter

 

Oy Närko Finland Ab

PB 16, Nixvägen 16
64200 Närpes
FINLAND

Telefon: +358 (0)207 662 200
Fax: +358 (0)207 662 402

 

Epost: fornamn [dot] efternamn [snail] narko [dot] fi

 

AfterSales

Reservdelsförsäljning
Tfn. 020-7662 222
Epost: order [snail] narko [dot] fi

 
Javascript is required to view this map.

Kontakt

Närko och Wetteri samarbetar!

Närko Finland och Wetteri Power har den 3.2.2015 undertecknat ett omfattande samarbetsavtal för eftermarknaden i hela norra Finland.

Wetteri Power representerar nu Närko i eftermarknadsärenden på sju orter.

En målsättning med samarbetet är en förbättrad och mera mångsidig beredskap för service och reparationer av tunga släpfordon.

Wetteri Powers verstadsnät står genast till förfogande för Närkos kunder och så småningom kommer också nya servicekoncept att

utvecklas och marknadsföras.

 

Tilläggsuppgifter:

Oy Närko Finland Ab, tel 020 7662200

VD Kurt Håkans, Reservdelschef Johan Lassfolk

Wetteri Power Oy, tel 020 778 870

VD Håkan Kunnari, Eftermarknadschef Antti Ollikainen